Niepubliczny żłobek i przedszkole Radosna Gromadka serdecznie zaprasza dzieci i rodziców do wzięcia udziału w konkursie na pisankę wielkanocą.

 

Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną

 

Przedmiotem konkursu są tradycyjne pisanki charakterystyczne dla gminy Iwkowa, gdyż są one Świadectwem ich trwałości oraz bogactwa i urody zwyczajów ludowych.
Konkurs obejmuje pisanki wykonywane tradycyjnymi technikami i zdobione charakterystycznymi elementami zdobniczymi.


Celem konkursu jest:

 

 • zaprezentowanie aktualnej sztuki ludowej,
 • popularyzacja twórczości ludowej,
 • aktywizacja środowisk wiejskich w dziedzinie twórczości artystycznej,
 • rozwijanie i rozbudzanie zdolności i wyobraźni plastycznej i technicznej dzieci.
 1. Organizatorem konkursu jest Radosna Gromadka S.C.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z rodzicami, które uczęszczają do Żłobka i Przedszkola Radosna Gromadka S.C.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnego jajka wielkanocnego m.in. pisanki na wydmuszce lub kraszanki, oklejanki, nalepianki, rysowanki, drapanki metodą tradycyjną. Każdy uczestnik konkursu może wykonać po jednej pisance – do konkursu przyjmowana i oceniana jest tylko jedna pisanka.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest:- wykonanie pisanki dowolną techniką, której należy zrobić zdjęcie wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska.- zdjęcie należy umieścić w komentarzu do ogłoszenia konkursu na facebook’u.
 5. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie wykonane prace, biorąc pod uwagę ich walory artystyczne i zgodność z tradycją Świąt Wielkanocnych.
 6. Kryteria oceniania:- inwencja twórcza,- estetyka, wykonanie techniczne,- walory artystyczne.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 r. w Radosnej Gromadce S.C.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia 2020r. również w komentarzu do ogłoszenia.
 9. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.